دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر “جي 5 ” به “جي 8 ” هشدار داد

رهبران پنج كشور بزرگ در حال توسعه جهان به رهبران كشورهاي صنعتي و توسعه يافته عضو گروه هشت هشدار دادند تا به تعهدات خود در زمينه مبارزه با فقر جهاني و تغييرات آب و هوايي عمل كنند.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس ، برزيل ، چين ، مكزيك ، هند و آفريقاي جنوبي به نشست گروه هشت پيوستند و از كشورهاي صنعتي جهان خواستند تا بخشي از منابع مالي طرح نجات را براي كمك به كشورهاي در حال توسعه براي مقابله با بحران مالي و اقتصادي تخصيص دهند .

كشورهاي در حال توسعه در آستانه آغاز مذاكرات با كشورهاي گروه هشت طي بيانيه اي اعلام كردند ، بانكها و موسسات مالي جهان بايد بخشي از منابع مالي طرح هاي نجات را براي كمك به كشورهاي در حال توسعه كه به شدت از بحران اخير آسيب ديدند ، اختصاص دهند . فيليپه كالدرون رييس جمهور مكزيك در اين باره گفت ، رهبران گروه پنج به شدت نگران وضعيت سيستم بانكي و اعتباري در كشورهاي در حال توسعه هستند . كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به منابع مالي مورد نياز براي انجام سرمايه گذاري در پروژه هاي مختلف با مشكل روبرو هستند .

سياستهاي حمايتي از سوي كشورهاي غربي نيز به شدت نگران كننده است . تغييرات آب و هوايي نيز در مركز توجه مذاكرات قرار خواهد داشت . ژاپن و ساير كشورهاي ثروتمند قصد دارند گروه 5 را متقاعد كنند كه حركت به سمت اقتصاد سبز تاثير منفي بر رشد اقتصادي اين كشورها نخواهد داشت .

كازو كوداما سخنگوي نخست وزير ژاپن گفت ، اميدواريم چين و هند با توسعه تكنولوژي هاي پيشرفته و سبز به سمت افزايش بهره وري مصرف انرژي قدم بردارند . اين در حالي است كه مذاكره رهبران گروه هشت در خصوص كاهش توليد گازهاي گلخانه اي تا سال 2050 هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است .

به گزارش فرانس پرس، روسيه مخالف كاهش 80 درصدي توليد گازهاي گلخانه اي تا سال 2050 ميلادي است . آركادي دوركوويچ مشاور ارشد اقتصادي رييس جمهور روسيه در اين باره گفت ، هيچ كشوري نمي خواهد كاهش توليد گازهاي گلخانه اي به روند رشد اقتصادي ضربه بزند . روسيه با پيشنهاد كشورهاي توسعه يافته مبني بر كاهش 80 درصدي گازهاي گلخانه اي تا سال 2050 مخالف است چرا كه اين پيشنهاد غير قابل قبول و غير قابل اجرا است .