دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر درآمد نفتي ايران نصف شد

اداره اطلاعات انرژي امريكا اعلام كرد، درآمدهاي نفتي ايران در نيمه نخست 2009 با كاهش 50 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 22 ميليارد دلار رسيد.

به گزارش فارس، اداره اطلاعات انرژي امريكا اعلام كرد كل درآمدهاي نفتي 12 كشور عضو اوپك در نيمه نخست 2009 به 230 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم در حدود نصف متوسط درآمدهاي اوپك در نيمه نخست 2008 است.
در سال 2008 اعضاي اوپك 968 ميليارد دلار از طريق فروش نفت درآمد كسب كردند.
بر اساس اين گزارش درآمدهاي نفتي ايران نيز در نيمه نخست 2009 از 22 ميليارد دلار تجاوز نكرد. اين در حالي است كه متوسط درآمدهاي نفتي ايران در نيمه نخست 2008 بالغ بر 41 ميليارد دلار گزارش شده است.
در عين حال ايران پس از عربستان بيشترين درآمد نفتي را طي نيمه نخست 2009 داشته است. درآمدهاي نفتي عربستان در اين مدت 61 ميليارد دلار اعلام شده است. اين رقم براي نيمه نخست 2008، 140 ميليارد دلار بوده است.
درآمد نفتي ساير اعضاي اوپك در نيمه نخست 2009 به اين شرح است: الجزاير 17 ميليارد دلار، آنگولا 17 ميليارد دلار، اكوادور 3 ميليارد دلار، عراق 16 ميليارد دلار، كويت 20 ميليارد دلار، ليبي 14 ميليارد دلار، نيجريه 18 ميليارد دلار، قطر 10 ميليارد دلار، امارات 21 ميليارد دلار، و ونزوئلا 13 ميليارد دلار.
اداره اطلاعات انرژي امريكا در ادامه گزارش خود درآمد سرانه نفتي ايران براي نيمه نخست 2009 را نيز 325 دلار اعلام كرده است. اين رقم براي سال 2008 بالغ بر 1253 دلار گزارش شده بود.
بيشترين درآمد سرانه نفتي در نيمه نخست 2009 مربوط به قطر با 10239 دلار بوده است. ايران از اين نظر در ميان 12 عضو اوپك در جايگاه دهم قرار دارد.
درآمد سرانه نفتي ساير اعضاي اوپك در نيمه نخست 2009 عبارت است از: الجزاير 490 دلار، آنگولا 1304، اكوادور 183،‌عراق 542، كويت 7408،‌ليبي 2222، نيجريه 125،‌عربستان 2136، امارات 4510، و ونزوئلا 490 دلار.