دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر روایت عباس عبدی از وضعیت حال حجاریان

عباس عبدي در سايت شخصي خود نوشت:

چند روز است كه در پي انتشار برخي اخبار، برخي از دوستان با نگراني تماس مي‌گيرند و از من وضعيت جسمي آقاي حجاريان سوال مي‌كنند و طبعا بسياري هم هستند كه اين نگراني را دارند اما دسترسي به كسي براي كسب پاسخ دقيق ندارند. من كه از روز اول بازداشت پيگيري وضعيت سلامت ايشان بوده‌ام، حدس مي‌زدم كه خبر اخير بستري شدن آقاي حجاريان در بيمارستان درست نيست و خوشبختانه پس از ملاقات روز گذشته خانواده آقاي حجاريان؛ با خانم دكتر مرصوصي همسر محترم آقا سعيد گفتگو كردم كه ايشان هم خبر رفتن به بيمارستان را تكذيب كرد و از وضع سلامت جسمي آقاي حجاريان اظهار رضايت نسبي نمود.

مسأله آقا سعيد با ساير زندانيان تفاوت اساسي دارد، در اين مورد مسأله اصلي سلامتي جسمي است و سياست فرع بر آن است، و بايد كوشيد كه به نحو مناسبي از اين معضل اطمينان حاصل كرد. كساني كه با آقاي حجاريان مراوده شخصي ندارند، درك درستي از وضعيت جسمي او ندارند، براي نمونه كافيست كه بگويم، نوروز سال 1387 با يكي از دوستان به ديدنش رفتيم، هيچ كس در خانه‌اش نبود، خودش با واكر آمد كه در را باز كند، وقتي در را باز كرد براي عقب رفتن جهت باز شدن كامل در مشكل داشت، در نتيجه به يكباره از پشت زمين خورد و سرش در كنار قرنيز ديوار فرود آمد كه ما بسيار نگران و متأثر شديم، و اگر چند سانتي‌متر آن طرف‌تر فرود آمده بود، قطعاً سرش شكسته مي‌شد.

بنابراين تمام كوشش را بايد معطوف به حل و آزادي سعيد كرد تا سلامتي او دچار اختلال نشود، و خوشبختانه نقل‌قول‌هاي خانم دكتر مرصوصي از آقاي حجاريان اين اميدواري را ايجاد كرده است كه مشكلي از لحاظ رسيدگي معمولي وجود ندارد، و حتي يكي از بازجويانش، عمليات عادي فيزيوتراپي را نيز انجام مي‌دهد.

فارغ از مسايل سياسي جاري، اميدوارم كه بازجويي ايشان هرچه زودتر تمام و آزاد شوند، و تا پيش از آن نيز ملاقات‌ها و تماس‌هاي خانوادگي آقاي حجاريان در فواصل كوتاه برقرار باشد تا چون گذشته، شايعات جانشين واقعيات نشود.