دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر عصبانيت اسرائيل از مواضع G8 در قبال ايران

وزارت امور خارجه اسرائيل از مواضع گروه 8 در قبال ايران انتقاد کرد.

به گزارش ايرنا ، سايت رسمي وزارت امور خارجه اسرائيل دقايقي پس از صدور بيانيه گروه 8 اعلام کرد:”در بيانيه پاياني کنفرانس هشت کشور عمده صنعتي جهان توصيه اي براي گسترش تحريم ها عليه حکومت ايران گنجانيده نشد.در اين بيانيه در عين حال توصيه شده که گفتگوها با ايران براي بازداشتن آن کشور از ادامه برنامه اي اتمي، دنبال شود.”

وزارت امور خارجه اسرائيل در ادامه افزود:”اين قبيل بيانيه ها، هر اندازه نيز که شديداللحن باشد، چندان کارساز نيست و نمي تواند جاي اقدامات عملي را عليه رژيم ايران بگيرد. ”

وزارت امور خارجه اسرائيل با انتقاد از مواضع چين و روسيه اعلام کرد:”از ابتدا انتظار مي رفت که در اين کنفرانس، علي رغم سخناني که عليه ايران شنيده شد، قطعنامه اي براي گسترده تر ساختن تحريم ها عليه حکومت ايران به تصويب نرسد – زيرا پرزيدنت مدودف از همان روزهاي پيش دوباره گفته بود که از ديدگاه جمهوري روسيه، تشديد تحريم نمي تواند کارساز باشد. چين نيز هميشه با اين گونه اقدامات مخالفت ورزيده است.”