دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر فرصت دوباره برای تکمیل فرم اطلاعات خانوار

رئیس مرکز آمار ایران گفت: انتشار اطلاعیه تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار توسط افرادی که آن را ارائه نکرده اند، در انتظار اعلام نظر مجلس در خصوص خوشه بندی ها است.

محمد مدد در گفتگو با مهر در خصوص انتشار اطلاعیه مرکز آمار برای تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار توسط افرادی که موفق به ارائه فرم برای دریافت نقدی یارانه نشده اند، گفت: ما در انتظار اعلام نتیجه لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس هستیم.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: باید مشخص شود که آیا مجلس با خوشه بندی که قبلا دولت آن را مطرح کرده بود، موافق است یا خیر تا بعد از آن بتوانیم اطلاعیه دیگری را منتشر کنیم تا افرادی که نسبت به تکمیل و ارائه فرم اطلاعات اقتصادی خانوار اقدام نکرده اند، کارهای لازم را انجام دهند.

وی تصریح کرد: همچنین اعلام کارهایی که توسط مرکز آمار در این خصوص صورت گرفته است نیز پس از مشخص شدن نظر مجلس، اعلام خواهد شد.

مدد با بیان اینکه کار مرکز آمار در خصوص یارانه ها و جمع بندی اطلاعات اقتصادی بر اساس فرمها خاتمه یافته است، اظهار داشت: اقدامات مرتبط با خوشه بندی ها نیز به اتمام رسیده است، ولی در این خصوص نیز باید منتظر نظر مجلس شویم تا بتوان نتیجه را اعلام کرد.

وی تصریح کرد: دلیل این امر آن است که ممکن است مجلس نحوه تقسیم بندی دیگری را مد نظر قرار دهد و اصلاحاتی بر روی خوشه بندی های دولت صورت گیرد.