دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ليلا: به فينال جام جهاني مي‌رسم

ليلا رجبي براي پنجمين بار ركورد پرتاب وزنه بانوان ايران را زد. او اين بار اما با ركورد جديدش جهاني شد. وقتي 17 متر و 90 سانتي‌متر انداخت، سهميه B مسابقه‌هاي قهرماني جهان برلين را گرفت. با اين سهميه او بدشانسي سال قبل خود را جبران كرده است. رجبي پس از جايزه بزرگ تهران راهي چين شد تا در 2 مرحله جايزه بزرگ آسيا هم پرتاب كند، در كنار رقباي آسيايي‌اش بويژه 2 پرتابگر چيني كه جزو 8 نفر اول دنيا هستند.

به نوشته جام جم، براي او كه 2 ماه ديگر مسابقه‌هاي قهرماني جهان را در پيش دارد، جايزه بزرگ تنها حكم ارزيابي رقبايش را دارد. كار اصلي ركورددار پرتاب وزنه بانوان ايران با برگشت از چين شروع مي‌شود. او بعد از جايزه بزرگ آسيا برنامه‌ريزي‌اش را انجام مي‌دهد.

اول براي قهرماني جهان و بعد كشورهاي اسلامي و قهرماني آسيا. او مطمئن است كه مدال قهرماني آسيا را مي‌گيرد و به همين دليل همه دغدغه‌اش رسيدن به فينال جهان است: مي‌دانم مدالم در آسيا صددرصد است، اما در جهان جز احسان كسي به فينال نرسيده است. مي‌خواهم دومين نفري باشم كه به فينال جهاني مي‌رسم.

با اين ركورد، براي چندمين بار ركورد پرتاب وزنه بانوان را زدي؟

براي بار پنجم. البته در مجموع سالن و فضاي آزاد. اما سال پيش در قزاقستان 16 متر و 99 سانتي‌متر پرتاب كردم و ركورد زدم. امسال هم 17 متر و 90 سانتي‌متر را در جايزه بزرگ آسيا انداختم.

در همان پرتاب اول كار را تمام كردي؟

نه، در پرتاب دوم. البته شرايط خوب نبود وگرنه بهتر پرتاب مي‌كردم.

چطور؟

معمولا در همه مسابقه‌ها رايج است كه دايره را پيش از شروع مسابقه مي‌كشند. اما در جايزه بزرگ با اين‌كه قرار بود مسابقه ساعت 4 شروع شود، اما وقتي ما شروع به گرم كردن كرديم، تازه داوران آمدند تا براي دايره پرتاب خط‌كشي كنند. نيم ساعت تا 40 دقيقه طول كشيد تا داوران خط دايره را بكشند. چون دير شده بود ما تنها يك پرتاب آزمايشي انداختيم. در حالي كه در دنيا پرتاب‌گران هميشه 3 پرتاب آزمايشي مي‌اندازند. همين باعث شد پرتاب اولم خراب شود. 16 متر و 75 سانتي‌متر انداختم.

يعني اگر اين شرايط نبود با پرتاب بهتري شروع مي‌كردي؟

احتمالا بهتر مي‌انداختم. آماده كردن مقدمات مسابقه نبايد زياد طول بكشد. چون ورزشكار استرس دارد. آنها بعد از 10 دقيقه گرم كردن و 20 دقيقه حركات كششي بايد زودتر مسابقه دهند. البته آن روز هم خيلي شرايط خوبي نداشت. هم باد مي‌آمد و هم آفتاب اذيت مي‌كرد.

تو در جايزه بزرگ تهران براي ركورد آمده بودي؟

نه، من 3 روز پيش از مسابقه حين تمرين پرس سينه به خاطر برخورد هالتر با سينه‌ام مصدوم شدم. عضله‌هايم خيلي درد مي‌كرد. به دليل درد هنوز تصميم نگرفته بودم در مسابقه شركت كنم. وقتي درد عضله‌ام بهتر شد درست پيش از مسابقه مصمم شدم مسابقه دهم. پرتاب هم كردم و ركورد زدم.

در مسابقه‌هاي جايزه بزرگ آسيا بهتر از اين هم پرتاب مي‌كني؟

بله، اميدوارم ركوردهايم بهتر شود. البته هنوز آماده نيستم. در واقع من پيك تمرين‌هايم را براي مسابقه‌هاي قهرماني جهان، آسيا و كشورهاي اسلامي و داخل سالن گذاشته‌ام.

تمرين بدون مربي سخت نيست؟

معلوم است كه تمرين بدون مربي مشكل است، اما من راحت تمرين مي‌كنم. چرا كه اگر مربي باشد، ورزشكار بايد خود را به‌دست او بسپرد و هميشه طبق برنامه او تمرين كند. حتي اگر خسته باشد يا مصدوم. اما من طبق شرايط بدني و وضعيتي كه دارم كار مي‌كنم. بالاخره ورزشكار هم بهتر خودش را مي‌شناسد تا مربي. من خودم برنامه‌ريزي مي‌كنم و بر مبناي آن تمرين‌هايم را انجام مي‌دهم.

تو اولين دختر ايراني هستي كه ورودي جهان را گرفته‌اي. چه برنامه‌اي براي آلمان داري؟

مي‌خواهم طوري شركت كنم كه شرمنده مردم نشوم.

يعني مدال مي‌گيري تا شرمنده نشوي؟

برنامه‌ريزي مي‌كنم كه به فينال برسم.

با چه ركوردي مي‌تواني به فينال برسي؟

با 30/18 جزو 12 نفر اول مي‌آيم. با ركورد 50/18 تا 19 متر هم مدال جهاني حتمي است. البته بستگي به شرايط مسابقه دارد. در ژاپن نفر هشتم 18 متر و 30 سانتي‌متر انداخت و نفر چهارم هم 19 متر پرتاب كرد.

فكر مي‌كني در جايزه بزرگ چه مقامي بگيري؟

اصلا نمي‌خواهم برنامه‌ريزي كنم كه نفر چندم مي‌شوم. پارسال برنامه‌ريزي كردم تا سهميه المپيك را بگيرم، در قزاقستان مصدوم شدم. من فقط مي‌خواهم نتايج خوب بگيرم؛ همين.

پس امسال يكي از مدال‌هاي آسيا را بايد براي تو كنار بگذاريم؟

مي‌خواهم مدال بگيرم، اما فرقي نمي‌كند جايزه بزرگ آسيا باشد يا قهرماني آسيا. در واقع من در جايزه بزرگ آسيا با همان رقباي بنام آسيايي‌ام مسابقه مي‌دهم. 2 پرتابگر چيني، قزاق، سنگاپور و كره به جايزه بزرگ مي‌آيند. آنها بهترين‌هاي آسيا هستند.

ركورد پرتاب وزنه زنان در آسيا چقدر است؟

21 متر و 76 سانتي‌متر كه براي پرتابگر چين است.

چه ركوردي در قهرماني آسيا مدال مي‌گيرد؟

هميشه ديده‌ام ركورد 17 متر و 50 سانتي‌متر مدال گرفته.

2 ماه تا قهرماني جهان فرصت داري. اين مشكلي براي دوره اوج آمادگي‌ات به وجود نمي‌آورد؟

امسال سال پرمسابقه‌اي داريم. نمي‌شود فقط آمادگي‌ام را براي يك مسابقه بگذارم. بايد براي هر مسابقه آماده شوم. 2 ماه تا جهاني فرصت دارم و 5 ماه تا قهرماني آسيا. تلاش مي‌كنم براي هر دو به آمادگي برسم. از طرفي ورزش شانسي است. هيچ‌چيز صددرصد نيست. البته پس از جايزه بزرگ آسيا معلوم مي‌شود به چه ركوردي مي‌رسم.

در مسابقه‌هاي قهرماني جهان كار سختي داري؟

خيلي، اما از حالا مطمئنم در مسابقه قهرماني آسيا مدال مي‌گيرم.