دانلود رمان رنج عشق  از مینلی 21

نوشته شده توسط در دسته‌بندی نشده

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان رنج عشق pdf از مـینلی ۲۱ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مـینلی ۲۱ مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان رنج عشق

درباره دختری هستش که خدمتکـار یک خـونه مـیشـه که یه پسر تنها

که البتـه لالم هست تـوش زندگی مـیکنه مـینلی شخصیت اصلی رمان

کهیه ادم ماورایی نیست یکیه مثل خـودمون با پر از اشتباهات گوناگون…

یه دختری با افکـار لطیف که به خاطر بی پناهیش دنبال یه قهرمان مـیگرده

یه ادم قدرتمند مثل فیلمل تا مرهمـی باشـه بر همه تنهاییاش

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شبی بی ستاره

قسمت اول رمان رنج عشق

مامان-مـینلی خـواهش مـیکنم چرا مـیخـوای کـار کنی مـگـه منو عباس

چی برات کم گذاشتیم که مـیخـوای بری خـونه مردم

کلفتی دختر تـو چرا اینقدر کله شقـی اخالقت درست مثل پدر خدا بیامورزتـه

-مامانم چرا گیر بیخـود مـیـدی من مـیخـوام کـار کنم نمـیخـوام

به خاطر هر چیزی شوهرت منتم کنه که برام خرج کرده

مامان- خدا مرگم بده اون فقط مـیخـواست بگـه که تـورو مثل

دخترش دوست داره که برات خرج مـیکنه تازه مـیخـوای

بری خـونه یه مرد مجرد مردم بچه دارن منم بچه دارم چرا

اینکـارو مـیکنی کم برات عباس زحمت کشیـد اینه جوای

زحمتاش؟

-وای خستـه شـدم این چه ربطی به زحمتای شوهرت داره

من تصمـیممو گرفتم مـیخـوام برم همـین

مامانم با عصبانیت در به کوبیـدو رفت داشتم لج مـیکردم

فقط ۴ سالم بود که پدرم مردو مامانم بعد از شش ماه با

دوست پدر که مجرد بود ازدواج کرد همون سال هم خـواهرم

مانیا به دنیا اومد از اون موقع دیگـه رسما من فراموش

شـدم مامانم دو رگـه روس بود خیلی خـوشگل بود منم بر خالف

مانیا شبیه مامانم بودم خدایا باز این مانیا بدون اینکه

در بزنه اومد تـو اتاق

همـیشـه بایـد اصالتشو نشون بده همه خـواهر دارن منم خـواهر دارم مانیا-

خر خـودتیچتـه دوباره سرتـو مثل چی ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان