دانلود رمان تیمارستانی ها  مرجان فریدی 

نوشته شده توسط در دسته‌بندی نشده

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تیمارستانی ها pdf مرجان فریـدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مرجان فریـدی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان تیمارستانی ها

شادیِ قصه زندگی ساده ای داره

اما به خاطر محیط خانوادگی بدی که داره و

اتفاقاتی که براش درگذشتـه افتاده دیوونه مـیشـه و

به تیمارستانی منتقل مـیشـه که شروع کننده یه داستان‌ِ عجیبه و بامزه است

آشنایی شادی با پسری تـوی تیمارستان که سال هاست با کسی

حرف نزده و بسی خطرناکه همه چیز و عوض مـی کنه

و شادی که تلاش مـی کنه پسر و با دیوونگیش به زندگی برگردونه اما

خبر نداره بیماری و زندگی و گذشتـه پسر فراتر از تصورشـه و …

آیا دو تا دیوونه که یکی بامزه و شادو و یکی خطرناک و

مرموزه با هم چه داستانی و رقممـی زنن

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان

دانلود رمان زندگی سیگـاری مرجان فریـدی

قسمت اول رمان تیمارستانی ها

اروم اروم از پله ها پایین رفتم چشمام و گرد کرده بودم و تـو دست راستم تیغ بود

یه تیغ کوچیک و تیزدر اتاق و اروم باز کردم و به ارومـی وارد اتاق شـدم

چشمام و ریز کردم و به تخت خـوابش نزدیک شـدم پشتش به من بود و خـوابیـده بود

تخت و دور زدم و کنارش نشستم یه لبخند گشاد زدم مـی گم گشاد چون کل دندونام و

تـه اعماق حلقم دیـده مـی شـدتیغ و بردم سمت سبیلش

قبل این که بیـدار شـه با دستم دُم سبیلش و گرفتم و تیغ و زیرش گرفتم و

سبیل ومحکم کشیـدم روش که بابا بلندشـد و داد زد و من به عقب پرت شـدم و سبیل و

مثل پرچم تـو دستم گرفتـه بودم ونگـاهش مـی کردم

بابا با بهت و چشمای گشاد شـده به سبیل تـو دستام نگـاه کرد و

بعد اروم اروم دستش و برد سمت صورتش و…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان