دانلود رمان پروا از آمنه احمدی لینک مستقیم

نوشته شده توسط در دسته‌بندی نشده

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پروا pdf از آمنه احمدی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آمنه احمدی مـیباشـد

موضوع رمان: اجتماعی/عاشقانه

خلاصه رمان پروا

قلبم دیوانه‌وار مـی‌کوبیـد و مثل موشی که دنبال لانه موش باشـه دنبال راه فراری بودم.

صداهای اطرافم مثل متـه روی اعصابم بودند، ضعف عصبی وجسمـی بهم غالب شـده‌ بود.

مثل روح سرگردانی بودم که نمـی‌دونستم کجام و چیکـار مـی‌خـوام بکنم،

قلبم تند و نامنظم و بلند کوپ… کوپ… مـی‌تپیـد.

اصلاً نمـی‌دونم چرا و چطوری تـوی هچل افتادم؟!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق اشتباه

قسمت اول رمان پروا

بدجور مـی ترسیـدم، نمـیفهمـیـدم چه بل یی به سرم اومده؟! اصلا من اینجا چکـار مـی کنم؟!

دستام با مـیله های سرد به هم وصل بودند، با چشمها ی سرخ و پف کرده از گریهی ز ی ادم

و دست و پایی لرزان هر آن حس مـی کردم نقش زمـین مـی شم.

از زور ضعف و بیخـوابی نا ی ا یستادن نداشتم با هزار زور داشتم خـودم رو سر پا نگـه

مـی داشتم، خجل و وا رفتـه به زمـین خیره بودم.

تـه دلم قـیامتی به پا بود که خدا فقط م یـدونست و ا ین حال و روزم رو درک م یکرد.

بغضی تـوی گلوم نشستـه که وا نمـیشـه، هر کی منو ببینه به حالم گر یه مـیکنه.

با چانه ای به ی قه فرو رفتـه و روسری که هر دقـیقه جلوتر مـی کشـدم زار مـیزدم نا امـیـدانه

خدا رو صدا مـی کردم تا شا یـد فرجی شـه، دعا مـی کردم، تا شای د بمـیرم.

بغضدار زمزمه کردم:

-من اینجا چه غلط ی مـی کنم؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان